Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
370 NG-Y
Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay /
DDC 370
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Tác giả TT Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Nhan đề Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Yến; NHDKH TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Tùng thư Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Từ khóa tự do Văn hóa ứng xử
Từ khóa tự do Toàn cầu hóa
Từ khóa tự do Sinh viên Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502764
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173924
0027
0046A694137-983E-44D2-820E-1DDDE9A77AE0
005202008241016
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20200823201619|zdtmkhue
082 |a370|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
110 |aTrường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
245 |aTác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thị Yến; NHDKH TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a83 tr. ; |cA4
490 |aĐại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
653 |aVăn hóa ứng xử
653 |aToàn cầu hóa
653 |aSinh viên Việt Nam
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502764
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502764 Kho Luận văn 370 NG-Y Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào