Luận văn
657 NG-H
Hoàn thiện kế toán thuế trong khâu nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Mai /
DDC 657
Tác giả CN Ngô, Thị Hồng
Nhan đề Hoàn thiện kế toán thuế trong khâu nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Mai / Ngô Thị Hồng; NHDKH TS Nguyễn Thanh Trang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 118 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Nhập khẩu
Từ khóa tự do Kế toán thuế
Từ khóa tự do Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Mai
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502752
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103596
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173914
0027
00436F5996E-A386-47E5-B0AD-82EB74854EC0
005202008191039
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200818203947|bdtmkhue|y20200818202428|zdtmkhue
082 |a657|bNG-H
100 |aNgô, Thị Hồng
245 |aHoàn thiện kế toán thuế trong khâu nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Mai / |cNgô Thị Hồng; NHDKH TS Nguyễn Thanh Trang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a118 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aNhập khẩu
653 |aKế toán thuế
653 |aCông ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Mai
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502752
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103596
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/657/ngothihong/1biathumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502752 Kho Luận văn 657 NG-H Luận văn 1
2 07103596 Kho Khoa Luật 657 NG-H Luận văn 2
  1 of 1