Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.402 BU-H
Kỹ thuật nhiệt /
DDC 621.402
Tác giả CN Bùi, Hải
Nhan đề Kỹ thuật nhiệt / PGS.TS. Bùi Hải, PGS.TS. Trần Thế Sơn.
Lần xuất bản In lần thứ chin, có bổ sung và sửa chữa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 218 tr ; 27 cm.
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Tác giả(bs) CN Trần, Thế Sơn
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01207242-4
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 10100312-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125388
0022
00472129850-0A98-4C61-9365-2ABD2C55134C
005201509101558
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20150910155835|buyencnsh|y20150119085916|zhou06
082 |a621.402|bBU-H
1000 |aBùi, Hải
24510|aKỹ thuật nhiệt / |cPGS.TS. Bùi Hải, PGS.TS. Trần Thế Sơn.
250 |aIn lần thứ chin, có bổ sung và sửa chữa.
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300 |a218 tr ; |c27 cm.
653 |aĐiện tử
653 |aKỹ thuật nhiệt
7000 |aTrần, Thế Sơn
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01207242-4
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 10100312-5
890|a7|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207242 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 1
2 01207243 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 2
3 01207244 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 3
4 10100312 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 4
5 10100313 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 5
6 10100314 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 6
7 10100315 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào