Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
324.259707 DI-C
Hướng dẫn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam /
DDC 324.259707
Tác giả CN Đinh, Văn Chế
Nhan đề Hướng dẫn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Chế, Nguyễn Quốc Bảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 182 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Làm rõ kết quả thực hiện đường lối của Đảng ở một số lĩnh vực trong tiến trình cách mạng Việt nam.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt nam
Từ khóa tự do Cách mạng
Từ khóa tự do Lịch sử Đảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Bảo
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(10): 01103421-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122920
0021
0048492EEF3-DB42-494A-BE00-8345623E6513
005201412221155
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20141222115512|zhou05
082 |a324.259707|bDI-C
100 |aĐinh, Văn Chế
245 |aHướng dẫn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / |cĐinh Văn Chế, Nguyễn Quốc Bảo
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2011
300 |a182 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Làm rõ kết quả thực hiện đường lối của Đảng ở một số lĩnh vực trong tiến trình cách mạng Việt nam.
653 |aGiáo trình
653 |aĐảng cộng sản Việt nam
653 |aCách mạng
653 |aLịch sử Đảng
700 |aNguyễn, Quốc Bảo
852|a01|bKho Giáo trình|j(10): 01103421-30
890|a10|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103421 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 1
2 01103422 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 2
3 01103423 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 3 Hạn trả:26-06-2019
4 01103424 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 4
5 01103425 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 5
6 01103426 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 6 Hạn trả:20-06-2019
7 01103427 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 7
8 01103428 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 8
9 01103429 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 9 Hạn trả:01-02-2019
10 01103430 Kho Giáo trình 324.259707 DI-C Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào