Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
005 VU-H
Nghiên cứu một số giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây :
DDC 005
Tác giả CN Vũ, Xuân Hạnh
Tác giả TT Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nhan đề Nghiên cứu một số giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây : Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật; Chuyên ngành Hệ thống thông tin; Mã số 60480104 / Vũ Xuân Hạnh; NHDKH TS Hoàng Xuân Dậu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 71 tr. ; A4
Tùng thư Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Từ khóa tự do Giao thức định tuyến
Từ khóa tự do Mạng cảm biến không dây
Từ khóa tự do Tiết kiệm năng lượng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502762
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173922
0027
004B9E734D0-1C81-4260-90BB-A7EF1D3D2A4E
005202008211516
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20200821011636|zdtmkhue
082 |a005|bVU-H
100 |aVũ, Xuân Hạnh
110 |aHọc Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
245 |aNghiên cứu một số giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây : |bLuận văn Thạc sĩ kỹ thuật; Chuyên ngành Hệ thống thông tin; Mã số 60480104 / |cVũ Xuân Hạnh; NHDKH TS Hoàng Xuân Dậu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a71 tr. ; |cA4
490 |aHọc Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
653 |aGiao thức định tuyến
653 |aMạng cảm biến không dây
653 |aTiết kiệm năng lượng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502762
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502762 Kho Luận văn 005 VU-H Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào