Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
341.071 NG-T
Giáo trình Luật quốc tế /
DDC 341.071
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thuận
Nhan đề Giáo trình Luật quốc tế / TS Nguyễn Thị Thuận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2012
Mô tả vật lý 294 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận pháp luật quốc tế hiện đại; các vấn đề pháp luật cụ thể về điều ước quốc tế, các tổ chức quốc tế, lãnh thổ quốc gia và biên giới quốc gia, ngoại giao và lãnh sự, các vùng biển. Thực tiễn áp dụng và thi hành pháp luật quốc tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật quốc tế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(8): 01102982, 01103475-80, 01103834
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 01103473-4
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(10): 15101119-28
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(5): 32100223-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122954
0021
004D995FACF-5047-43E3-B2CE-1892BD1D4097
005201412241015
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20141224101408|zhou05
082 |a341.071|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thuận
245 |aGiáo trình Luật quốc tế / |cTS Nguyễn Thị Thuận
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2012
300 |a294 tr. ; |c24 cm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận pháp luật quốc tế hiện đại; các vấn đề pháp luật cụ thể về điều ước quốc tế, các tổ chức quốc tế, lãnh thổ quốc gia và biên giới quốc gia, ngoại giao và lãnh sự, các vùng biển. Thực tiễn áp dụng và thi hành pháp luật quốc tế
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aLuật quốc tế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(8): 01102982, 01103475-80, 01103834
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 01103473-4
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(10): 15101119-28
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(5): 32100223-7
890|a25|b62|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103473 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 341.071 NG-T Giáo trình 1
2 01103474 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 341.071 NG-T Giáo trình 2
3 01103475 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 3 Hạn trả:13-09-2019
4 01103476 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-05-2019
5 01103477 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:24-05-2019
6 01103478 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 6
7 01103479 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:24-05-2019
8 01103480 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 8
9 01103834 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 9
10 01102982 Kho Khoa Luật 341.071 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:06-05-2019
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào