Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
324.2597071 NG-T
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam :
DDC 324.2597071
Tác giả CN Nguyễn, Viết Thông.
Nhan đề Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học cao đẳng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2013
Mô tả vật lý 234 Tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Câu hỏi.
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(30): 01200633-4, 01202426-53
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(10): 05100851-60
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 07100261-70
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(10): 09103201-2, 09103204-11
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10100497-506
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(10): 13100229-38
000 00000cam a2200000 4500
00119661
0022
00425313
005201512160845
008140422s2013 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c 41000 vnd
039|a20151216084535|bvulemy|c20151130133238|dhonghanh|y20140830232508|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082|a324.2597071|bNG-T
100 |aNguyễn, Viết Thông.
245|aNgân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : |bDùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học cao đẳng
260 |aHà Nội : |b Chính Trị Quốc Gia, |c2013
300 |a234 Tr. ; |c21 cm.
653|aGiáo trình.
653|aCâu hỏi.
653|aĐường lối cách mạng.
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(30): 01200633-4, 01202426-53
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(10): 05100851-60
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 07100261-70
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(10): 09103201-2, 09103204-11
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10100497-506
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(10): 13100229-38
890|a80|b56|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01202453 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 30
2 01200633 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 1
3 01200634 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 2
4 01202426 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 3
5 01202427 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 4
6 01202428 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 5
7 01202429 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 6
8 01202430 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:18-02-2019
9 01202431 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 8
10 01202432 Kho Sách TK Tiếng Việt 324.2597071 NG-T Sách Tiếng Việt 9
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào