Sách TK Tiếng Việt
519.076 NG-C
Bài tập xác suất và thống kê toán :
DDC 519.076
Tác giả CN Nguyễn, Cao Văn
Nhan đề Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 232 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Bao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Thống kê toán học
Tác giả(bs) CN Trần, Thái Ninh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(8): 01204750-6, 01208029
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05100829
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(4): 01204746-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126812
0022
00424235AB0-8AD3-4539-B056-116D03B1B903
005201501231346
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20150123134607|bhou05|y20150122140729|zhou07
082 |a519.076|bNG-C
100 |aNguyễn, Cao Văn
245 |aBài tập xác suất và thống kê toán : |bDùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / |cNguyễn Cao Văn
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2002
300 |a232 tr. ; |c21 cm
520 |aBao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
653 |aToán học
653 |aBài tập
653 |aXác suất thống kê
653 |aThống kê toán học
700 |aTrần, Thái Ninh
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(8): 01204750-6, 01208029
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05100829
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(4): 01204746-9
890|a13|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208029 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 1
2 01204746 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:03-02-2023
3 01204747 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-02-2023
4 01204748 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:03-02-2023
5 01204749 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:03-02-2023
6 01204750 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 6
7 01204751 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 7
8 01204752 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 8
9 01204753 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 9
10 01204754 Kho Sách TK Tiếng Việt 519.076 NG-C Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào