Giáo trình
330.0285 GIA
Giáo trình tin học ứng dụng /
DDC 330.0285
Nhan đề Giáo trình tin học ứng dụng / Hàn Viết Thuận chủ biên, Cao Đình Thi, Bùi Thế Ngũ, Trần Thị Song Minh.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học KInh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về thông tin và vai trò của thông tin kinh tế. Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản. Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu và các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế. Phân tích và dự báo trong thông tin kinh tế. Các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Hàn, Viết Thuận
Tác giả(bs) CN Bùi, Thế Ngũ
Tác giả(bs) CN Cao, Đình Thi
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Song Minh
Tác giả(bs) CN Trương, Văn Tú
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(33): 01102170, 01102441-51, 01102455-6, 01102459-61, 01102465-9, 01102580-9, 01103847
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(3): 01102452-4
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(5): 01102457-8, 01102462-4
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(3): 32100008-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122854
0021
0041C4E6655-5B0B-40EA-BCE9-D81719AE0E26
005201412251020
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20141225101908|bhou05|c20141217095248|dHOU08|y20141217095029|zHOU08
082 |a330.0285|bGIA
245 |aGiáo trình tin học ứng dụng / |cHàn Viết Thuận chủ biên, Cao Đình Thi, Bùi Thế Ngũ, Trần Thị Song Minh.
250 |aTái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học KInh tế Quốc dân, |c2012
300 |a343 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu về thông tin và vai trò của thông tin kinh tế. Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản. Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu và các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế. Phân tích và dự báo trong thông tin kinh tế. Các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aTin học ứng dụng
700 |aHàn, Viết Thuận
700|aBùi, Thế Ngũ
700|aCao, Đình Thi
700|aTrần, Thị Song Minh
700|aTrương, Văn Tú
852|a01|bKho Giáo trình|j(33): 01102170, 01102441-51, 01102455-6, 01102459-61, 01102465-9, 01102580-9, 01103847
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(3): 01102452-4
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(5): 01102457-8, 01102462-4
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(3): 32100008-10
890|a44|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103847 Kho Giáo trình 330.0285 GIA Giáo trình 41
2 01102441 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 1
3 01102442 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 2 Hạn trả:27-01-2023
4 01102443 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 3
5 01102444 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 4
6 01102445 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 5
7 01102446 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 6
8 01102447 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 7
9 01102448 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 8
10 01102449 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 330.0285 GIA Giáo trình 9
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào