Giáo trình
664.07 NG-T
Giáo trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Tú
Nhan đề Giáo trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm / Nguyễn Thị Minh Tú (Chủ biên);Hoàng Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Hoàng Dũng; Vũ Hồng Sơn; Đỗ Biên Cương; Trương Quốc Phong
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 376 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ thực phẩm
Từ khóa tự do Kiểm định chất lượng
Từ khóa tự do Truy xuất nguồn gốc
Tác giả(bs) CN Hoàng Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Đỗ Biên Cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Phong
Tác giả(bs) CN Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(5): 10140760-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173561
0021
00423D2328A-1C12-4744-B6D4-3E12398C8B19
005202006150856
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20200614185555|zdtmkhue
082 |a664.07|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Minh Tú
245 |aGiáo trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm / |cNguyễn Thị Minh Tú (Chủ biên);Hoàng Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Hoàng Dũng; Vũ Hồng Sơn; Đỗ Biên Cương; Trương Quốc Phong
260 |aH. : |bBách Khoa Hà Nội, |c2016
300 |a376 tr. : |bHình vẽ, bảng ; |c24 cm
490 |aTủ sách ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ thực phẩm
653 |aKiểm định chất lượng
653 |aTruy xuất nguồn gốc
700 |aHoàng Quốc Tuấn
700|aĐỗ Biên Cương
700|aNguyễn Hoàng Dũng
700|aNguyễn Thị Thảo
700|aTrương Quốc Phong
700|aVũ Hồng Sơn
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(5): 10140760-4
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10140760 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664.07 NG-T Giáo trình 1
2 10140761 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664.07 NG-T Giáo trình 2
3 10140762 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664.07 NG-T Giáo trình 3
4 10140763 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664.07 NG-T Giáo trình 4
5 10140764 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664.07 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:17-05-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào