Giáo trình
657.071 LE-O
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP /
DDC 657.071
Tác giả CN LÊ, THỊ TÚ OANH
Nhan đề KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP / TS. LÊ THỊ TÚ OANH
Thông tin xuất bản H. : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, 2019
Mô tả vật lý 339 TR.
Tùng thư GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
Tóm tắt Giáo trình Kế toán hành chính, sự nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong đơn vị hành chính, sự nghiệp, giúp bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các qui định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp vào công tác thực tế.
Từ khóa tự do KẾ TOÁN
Từ khóa tự do HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Tác giả(bs) CN TS. TRẦN THỊ THU PHONG
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173400
0021
004C4666482-CE78-4A34-91EC-A7B5AB7083D7
005202004241551
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200424015119|bdtmkhue|y20200424013828|zdtmkhue
082 |a657.071|bLE-O
100 |aLÊ, THỊ TÚ OANH
245 |aKẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP / |cTS. LÊ THỊ TÚ OANH
260 |aH. : |bTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, |c2019
300 |a339 TR.
490 |aGIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
520 |a Giáo trình Kế toán hành chính, sự nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong đơn vị hành chính, sự nghiệp, giúp bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các qui định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp vào công tác thực tế.
653 |aKẾ TOÁN
653 |aHÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
700 |a TS. TRẦN THỊ THU PHONG
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ketoanhanhchinhsunghiep/ketoanhanhchinhsunghiep_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào