Sách TK Tiếng Việt
338.709597 NG-H
Doanh nghiệp và hội nhập /
DDC 338.709597
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Hùng
Nhan đề Doanh nghiệp và hội nhập / Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Thanh Hương, Hoàng Đình Minh... ; B.s.: Nguyễn Tiến Hùng...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 278 tr. ; 24 cm
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Kinh tế
Tóm tắt Tâp hợp các bài viết về doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Giải pháp cải cách, đổi mới, phát triển bền vững. Hội nhập trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, công nghiệp, xuất khẩu, thương mại điện tử, du lịch, sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Tác giả(bs) CN TS Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Th.S Nguyễn Hà My
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(35): 06102089-123
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167773
0022
0042044785F-5EE7-4674-ADC3-7315D4AD20B2
005201803231355
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180323135519|ztrangdk
082 |a338.709597|bNG-H
100 |aNguyễn, Tiến Hùng
245 |aDoanh nghiệp và hội nhập / |cNguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Thanh Hương, Hoàng Đình Minh... ; B.s.: Nguyễn Tiến Hùng...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2017
300 |a278 tr. ; |c24 cm
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Kinh tế
520 |aTâp hợp các bài viết về doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Giải pháp cải cách, đổi mới, phát triển bền vững. Hội nhập trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, công nghiệp, xuất khẩu, thương mại điện tử, du lịch, sở hữu trí tuệ
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHội nhập quốc tế
700 |aTS Nguyễn Thị Thu Hương
700|aTh.S Nguyễn Hà My
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(35): 06102089-123
890|a35|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102089 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 06102090 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 06102091 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 06102092 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 4
5 06102093 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 5
6 06102094 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 6
7 06102095 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 7
8 06102096 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 8
9 06102097 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 9
10 06102098 Kho Khoa Kinh tế 338.709597 NG-H Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào