Giáo trình
339.071 PH-P
Kinh tế học vĩ mô /
DDC 339.071
Tác giả CN Phạm, Quang Phan
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô / GS. TS. Phạm Quang Phan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2013
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô và một số kiến thức cơ bản về hệ thống kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản, tiền tệ và hoạt động của thị trường tiền tệ, thị trường tài chính, lạm phát và thất nghiệp, tăng trưởng và phát triển kinh tế, nền kinh tế mở và hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô trong điều tiết nền kinh tế thị trường.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học vĩ mô
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 06101511-25
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167729
0021
0048C6AF57A-9F92-489B-885A-96D78767C707
005201803220949
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20180322094943|ztrangdk
082 |a339.071|bPH-P
100 |aPhạm, Quang Phan
245 |aKinh tế học vĩ mô / |cGS. TS. Phạm Quang Phan
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2013
300 |a235 tr. ; |c24 cm
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô và một số kiến thức cơ bản về hệ thống kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản, tiền tệ và hoạt động của thị trường tiền tệ, thị trường tài chính, lạm phát và thất nghiệp, tăng trưởng và phát triển kinh tế, nền kinh tế mở và hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô trong điều tiết nền kinh tế thị trường.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học vĩ mô
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 06101511-25
890|a15|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06101511 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 1 Hạn trả:11-11-2021
2 06101512 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 2 Hạn trả:28-05-2021
3 06101513 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 3
4 06101514 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 4
5 06101515 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 5
6 06101516 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 6
7 06101517 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 7
8 06101518 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 8
9 06101519 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 9
10 06101520 Kho Khoa Kinh tế 339.071 PH-P Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào