Giáo trình
338.5 VU-D
Kinh tế học vi mô /
DDC 338.5
Tác giả CN Vũ, Kim Dũng
Nhan đề Kinh tế học vi mô / PGS.TS. Vũ Kim Dũng (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013
Mô tả vật lý 263tr. ; 24 cm
Tóm tắt Tổng quan về kinh tế học vi mô. Cung cầu và độ co giãn của cung - cầu. Lí thuyết về hành vi người tiêu dùng và về doanh nghiệp. Cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất và vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học vi mô
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(13): 06101780-92
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(12): 15100700-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167527
0021
004244F4B03-EC96-4501-A9FD-77425D3859CD
005201801031335
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20180103133500|zminhkhue
082 |a338.5|bVU-D
100 |aVũ, Kim Dũng
245 |aKinh tế học vi mô / |cPGS.TS. Vũ Kim Dũng (Chủ biên)
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2013
300 |a263tr. ; |c24 cm
520 |aTổng quan về kinh tế học vi mô. Cung cầu và độ co giãn của cung - cầu. Lí thuyết về hành vi người tiêu dùng và về doanh nghiệp. Cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất và vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học vi mô
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(13): 06101780-92
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(12): 15100700-11
890|a25|b11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 15100700 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 1
2 15100701 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 2
3 15100702 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 3
4 15100703 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 4
5 15100704 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 5
6 15100705 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 6
7 15100706 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 7
8 15100707 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 8
9 15100708 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 9
10 15100709 Kho Trung tâm Đà nẵng 338.5 VU-D Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào