Giáo trình
664 LU-P
Giáo trình Công nghệ lên men /
DDC 664
Tác giả CN Lương, Đức Phẩm
Nhan đề Giáo trình Công nghệ lên men / PGS. TS. Lương Đức Phẩm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 251 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Giới thiệu về vi sinh vật và lên men. Nước và nguyên liệu trong sản xuất lên men. Enzyme vi sinh vật và công nghệ lên men. Sản xuất rượu - cồn Etylic, bia và rượu vang. Sản xuất men bánh mỳ và các men thức ăn chăn nuôi. Sản xuất các axit hữu cơ, sản phẩm lên men truyền thống và nuôi trồng nấm ăn
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Lên men
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10100057
000 00000caa a2200000 4500
00139019
0021
00456BD93F9-0564-4F4D-9186-695B8CE4A478
005201508310954
008110614s2012 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20150831095459|zuyencnsh
082 |a664|223|bLU-P
1001 |aLương, Đức Phẩm
24500|aGiáo trình Công nghệ lên men / |cPGS. TS. Lương Đức Phẩm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a251 tr. ; |c27 cm
520 |aGiới thiệu về vi sinh vật và lên men. Nước và nguyên liệu trong sản xuất lên men. Enzyme vi sinh vật và công nghệ lên men. Sản xuất rượu - cồn Etylic, bia và rượu vang. Sản xuất men bánh mỳ và các men thức ăn chăn nuôi. Sản xuất các axit hữu cơ, sản phẩm lên men truyền thống và nuôi trồng nấm ăn
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ
653 |aLên men
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10100057
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100057 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 LU-P Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào