Sách TK Tiếng Việt
658.8
Nghệ thuật quản lý kinh doanh thị trường Harvard /
DDC 658.8
Tác giả CN Nhóm DSC
Nhan đề Nghệ thuật quản lý kinh doanh thị trường Harvard / Nhóm DSC
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2007
Mô tả vật lý 400tr. ; 21cm.
Tùng thư Tinh hoa Harvard
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Nghệ thuật kinh doanh
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Quản lý kinh doanh
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06100527
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138772
0022
004E2049E0F-F514-4C5C-9C12-AE56E2A7FBAD
005201508241623
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20150824162315|ztrangdk
082 |a658.8
100 |aNhóm DSC
245 |aNghệ thuật quản lý kinh doanh thị trường Harvard / |cNhóm DSC
260 |aThanh Hóa : |bThanh Hóa, |c2007
300 |a400tr. ; |c21cm.
490 |aTinh hoa Harvard
653 |aKinh doanh
653 |aNghệ thuật kinh doanh
653 |aThị trường
653 |aQuản lý kinh doanh
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06100527
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06100527 Kho Khoa Kinh tế 658.8 NGH Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:11-11-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào