Sách TK Tiếng Việt
004 HO-K
Giáo trình tin học đại cương :
DDC 004
Tác giả CN Hoàng, Kiếm
Nhan đề Giáo trình tin học đại cương : Bộ Giáo trình này được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, không chuyên tin thuộc chương trình 1,2,3,4 / Hoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 276 tr. ; 22 cm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tin học cơ sở
Từ khóa tự do Tin học đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132601
0022
00482396C80-27B6-4578-AF30-65526F47FC39
005201506100959
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20150610095903|bminhkhue|y20150610093424|zminhkhue
082 |a004|bHO-K
100 |aHoàng, Kiếm
245 |aGiáo trình tin học đại cương : |bBộ Giáo trình này được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, không chuyên tin thuộc chương trình 1,2,3,4 / |cHoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2001
300 |a276 tr. ; |c22 cm
653 |aGiáo trình
653 |aTin học cơ sở
653 |aTin học đại cương
700 |aNguyễn Đức Thắng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/giaotrinhtinhocdaicuong/giaotrinhtinhocdaicuong_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào