Giáo trình
332.4 NG-H
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ /
DDC 332.4
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Hùng
Nhan đề Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Tiến Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông Tin và Truyền Thông, 2013
Mô tả vật lý 328 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về tài chính và tiền tệ. Trình bày về tín dụng và lãi suất tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, tài chính công và chính sách tài khoá, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân và hộ gia đình, tài chính quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Tiền tệ
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 01102184-92, 01103844, 06101610-4
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(12): 15100950-61
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100295-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122874
0021
0042A2A5DC3-09E8-4380-A2C4-A98B3CA828E9
005201412180959
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20141218095754|zhou08
082 |a332.4|bNG-H
100 |aNguyễn, Tiến Hùng
245 |aGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / |cNguyễn Tiến Hùng
260 |aHà Nội : |bThông Tin và Truyền Thông, |c2013
300 |a328 tr. ; |c24 cm.
490 |aBộ Giáo Dục và Đào Tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội
520 |aGiới thiệu tổng quan về tài chính và tiền tệ. Trình bày về tín dụng và lãi suất tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, tài chính công và chính sách tài khoá, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân và hộ gia đình, tài chính quốc tế
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aLý thuyết
653 |aTiền tệ
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 01102184-92, 01103844, 06101610-4
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(12): 15100950-61
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100295-6
890|a29|b43|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103844 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 1 Hạn trả:29-11-2021
2 01102184 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 2 Hạn trả:11-11-2021
3 01102185 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 3
4 01102186 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 4
5 01102187 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 5
6 01102188 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 6
7 01102189 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 7
8 01102190 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 8
9 01102191 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 9
10 01102192 Kho Khoa Kinh tế 332.4 NG-H Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào