Giáo trình
302 NG-L
Giáo trình tâm lý học xã hội /
DDC 302
Tác giả CN Nguyễn, Văn Long
Nhan đề Giáo trình tâm lý học xã hội / TS Nguyễn Văn Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 251 tr.
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tâm lý học xã hội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173991
0021
0048412056E-BC6B-4042-992C-F765157035E1
005202010121543
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201012014301|bdtmkhue|y20201012001409|zdtmkhue
082 |a302|bNG-L
100 |aNguyễn, Văn Long
245 |aGiáo trình tâm lý học xã hội / |cTS Nguyễn Văn Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a251 tr.
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aTâm lý học xã hội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/giaotrinhtamlyhocxahoi/giaotrinhtamlyhocxahoi_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào