Giáo trình
340 PH-L
GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT /
DDC 340
Tác giả CN Phan, Thị Luyện
Nhan đề GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT / TS. Phan Thị Luyện
Thông tin xuất bản H. : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, 2018
Mô tả vật lý 248 tr.
Tùng thư TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Tóm tắt Giáo trình Xã hội học pháp luật được biên soạn nhằm trang bị kiến thức khái quát cho người học về ba nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật. Nội dung thứ nhất liên quan đến các vấn đề về lịch sử hình thành xã hội học pháp luật; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các chức năng cơ bản của xã hội học pháp luật. Nội dung thứ hai xem xét tính quy định xã hội của pháp luật thông qua mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội. Nội dung thứ ba về các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động thực hiện pháp luật và hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Xã hội học pháp luật
Tác giả(bs) CN PGS.TS. HOÀNG THỊ NGA
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173381
0021
004C9915840-ED76-4B99-A6E3-E955806CBD03
005202004291418
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200429001815|bdtmkhue|c20200429000543|ddtmkhue|y20200422004928|zdtmkhue
082 |a340|bPH-L
100 |aPhan, Thị Luyện
245 |aGIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT / |cTS. Phan Thị Luyện
260 |aH. : |bTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, |c2018
300 |a248 tr.
490 |aTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
520 |aGiáo trình Xã hội học pháp luật được biên soạn nhằm trang bị kiến thức khái quát cho người học về ba nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật. Nội dung thứ nhất liên quan đến các vấn đề về lịch sử hình thành xã hội học pháp luật; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các chức năng cơ bản của xã hội học pháp luật. Nội dung thứ hai xem xét tính quy định xã hội của pháp luật thông qua mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội. Nội dung thứ ba về các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động thực hiện pháp luật và hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật.
653 |aPháp luật
653 |aXã hội học pháp luật
700 |aPGS.TS. HOÀNG THỊ NGA
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/xahoihocphapluat/xahoihocphapluat_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào