Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững / Nguyễn Việt Phương14-07-2020Giới thiệu tổng quan về hệ thống giao thông công cộng. Tìm hiểu phương thức vận hành giao thông công cộng về năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; chất lượng dịch vụ và một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững
Nhà ở xã hội / Ngô Lê Minh14-07-2020Trình bày khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, đối tượng, chương trình và tình hình chính sách và xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam; tìm hiểu những kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam trong xây dựng nhà ở xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội; giới thiệu mô hình và hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội cho công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cẩm nang an toàn cháy / Doãn Minh Khôi14-07-2020Cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; cơ sở khoa học về an toàn cháy; hệ thống trang thiết bị báo cháy, chữa cháy trong công trình xây dựng; an toàn thoát hiểm; thiết kế an toàn cháy cho công trình kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các công trình công cộng khác
Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Vũ Tuấn Hưng14-07-2020Tìm hiểu về thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cũng như kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này. Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam hiện nay
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung (ch.b.), Trần Thu Hằng13-07-2020Trình bày tổng quan và giới thiệu một số công nghệ hiện đại xây dựng cầu gồm: Công nghệ dầm giản đơn và liên tục hoá kết cấu nhịp cầu giản đơn; công nghệ lắp ghép cầu bê tông nhịp lớn; công nghệ cấu vòm ống thép nhồi bê tông; công nghệ cầu thép hiện đại
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1091