Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Đại cương lịch sử Việt Nam. /. Chủ biên Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. Tập 1, Từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858 /12-07-2021Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 2000, chia theo từng thời kỳ: thời dựng nước, thời Bắc thuộc, thời phong kiến dân tộc, cách mạng Tháng 8, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hiện tại xây dựng đất nước theo định hướng XHCN
Từ điển Văn hóa truyền thống các dân tộc Thái - Tày - Nùng / Nguyễn Thị Việt Thanh12-07-2021Khảo cứu và miêu tả hơn 600 mục từ phản ánh các phạm trù, khái niệm, sự vật, hiện tượng gắn với các hoạt động văn hoá truyền thống của dân tộc thiểu số Tày - Nùng - Thái: Ăn mặc, cư trú, các phong tục, lễ nghi, tập quán gắn với vòng đời, các nghi lễ, điều cấm kỵ trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng...
Lợi thế bán hàng: = The sales advantage : Cách đột phá và duy trì doanh số vượt trội / Dale Carnegie; Hạo Nhiên dịch05-07-2021Tư vấn chi tiết từng bước trong qui trình 11 bước bán hàng, qua đó giúp người bán nâng cao và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao nhất có thể, bao gồm: Cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ những khách hàng cũ và mới, tầm quan trọng của việc tìm hiểu thông tin trước khi tiếp cận khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu của khách hàng cũng như mối quan tâm chủ yếu của họ, các tiêu chuẩn mua hàng và động cơ mua hàng chủ yếu...
Nghiên cứu Marketing: Dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp / TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến28-06-2021Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu marketing gồm: Xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính và định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu
Quản trị khách sạn: Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo / Bùi Xuân Phong27-06-2021Tổng quan về nghề khách sạn tại Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bán hàng và tiếp thị, đặt phòng và quản lý doanh thu, tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng và tiệc, dịch vụ giải trí, kỹ thuật và an ninh, kiểm soát tài chính cũng như nhân sự và đào tạo
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ; TS. Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên)24-06-2021Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, nhu cầu và tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Giới thiệu về tài nguyên du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở bảy vùng du lịch ở Việt Nam
Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu; Võ Văn Thành24-06-2021Trình bày những vấn đề chung về văn hoá du lịch; thực trạng, một số giải pháp cho văn hoá du lịch Việt Nam; những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của ngành du lịch Việt Nam
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1127