Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình quản trị doanh nghiệp / PGS. TS. Lê Văn Tâm; PGS. TS. Ngô Kim Thanh05-04-2018Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp. Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân sự và đổi mới kĩ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp. Quản trị kết quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại / PGS.TS Trịnh Thị Thanh30-03-2018Cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn theo nhóm biện pháp xử lý. Trình bày nguồn gốc, đặc tính các chất thải nguy hại và các nguyên tắc, cơ chế cũng như các biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại
Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại / GS TS Nguyễn Văn Tiến26-03-2018Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại, vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế và những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng. Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại và yếu tố lãi xuất trong kinh doanh ngân hàng...
Giáo trình marketing căn bản / B.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.)23-03-2018Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 149