Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ. Đoàn Thị Thu Hà2, 2 / 24-10-2017nhằm cung cấp cho sinh viên các trường đh kinh tế đặc biệt cho sinh viên chuyên nghành quản lý kinh tế
GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUAN LÝ. Đoàn Thị Thu Hà2, 1 / 24-10-2017nhằm cung cấp cho sinh viên các trường đại học kinh tế đặc biệt cho sinh viên chuyên nghành quản lí kinh tế
GIÁO trình quản lý học kinh tế quốc dân. ĐH-T2 / 24-10-2017một trong giáo trình cốt lõi của chuyên ngành quản lý kinh tế quản lý kinh tế
Giao trình quản lý học kinh tế quốc dân : tập 2. 2, giáo trình quản lý học kinh tế quốc dân24-10-2017là một trong hai môn giáo trình cốt lõi của chuyên nghành quản lý kinh tế thuộc khoa khoa học quản lý đại hojckinh tế quốc dân
Đại Cương Văn Hóa Việt Nam12-09-2017Cuốn sách giúp nắm được khái niệm văn hóa, bản sắc văn hóa, văn minh, văn hiến và văn vật, biết được cách tiếp cận để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam...
lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh09-08-2017lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh09-08-2017lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 140