Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai Quận Hà Đông : Luận văn Thạc sỹ Quản lý đô thị & Công trình / Ngô Mạnh Trung; NHDKH PGS.TS Ngô Thắm04-09-2020Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc về kinh tế, hiện đại hóa đô thị, xứng tầm là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị quốc tế tại khu vực Đông Nam Á. Nằm trong định hướng phát triển quy hoạch tổng thể của Thành phố Hà Nội, quận Hà Đông là một Quận mới được hình thành do địa giới hành chính Hà Nội mở rộng, với lợi thế về hạ tầng, trong những năm gần đây Hà Đông trở thành một trong những khu vực được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cũng như việc triển khai hàng loạt các dự án Quy hoạch chi tiết nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở và giãn dân trong khu vực nội thành Hà Nội Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở sinh thái đáp ứng yêu cầu dân cư khu vực, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng xã hội của dự án đầu tư Khu nhà ở cho cán bộ, sỹ quan quân đội có khó khăn về nhà ở tại khu vực Đồng Mai và khu vực lân cận đảm bảo tuân thủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt và công văn số 1876/VP-QHXDGT ngày 08/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Với những lý do trên, đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” thuộc chuyên ngành quản lý đô thị và công trình được lựa chọn với mong muốn để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường hệ thống hạ tầng xã hội cho dự án đầu tư và khu vực là cần thiết phải thực hiện.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 332