Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình Luật tố tụng Hình sự Việt Nam / : Giáo trình / TS. Đỗ Thị Phượng14-02-2020Tài liệu cung cấp các thông tin về luật tố tụng hình sự việt nam
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình / : Giáo trình / TS Ngô Thị Hường (Chủ biên)13-02-2020khái niệm và nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình việt nam;sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng tám đến nay;quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình;kết hôn;nghĩa vụ và quyền của vợ chồng;nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và con;quan hệ giữa các thành viên trong gia đình;cấp dưỡng ;chấm dứt hôn nhân;giám hộ giữa các thành viên trong gia đình;quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Giáo trình quản lý dự án / PGS. TS. Từ Quang Phương chủ biên07-10-2019Trình bày tổng quan về quản lí dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lí thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án...
Giáo trình quản lý dự án / PGS. TS. Từ Quang Phương chủ biên07-10-2019Trình bày tổng quan về quản lí dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lí thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 151