Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 10, Huyện Đông Anh - Huyện Sóc Sơn / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn (Hà Nội)
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 9, Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc quận Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh (Hà Nội)huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội)
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 8, Thị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội)
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 7, Huyện Đan Phượng - Huyện Hoài Đức - Huyện Phúc Thọ / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Phúc Thọ (Hà Nội)
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 6, Huyện Chương Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Huyện Quốc Oai / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với huyện Chương Mỹ, huyện Mỹ Đức, huyện Quốc Oai; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác2 Bộ TK TVQG
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 5, Quận Hà Đông - Huyện Thanh Oai - Huyện Ứng Hoà / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hoà; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác 650 # 7 2 Bộ TK TVQG
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 4, Huyện Phú Xuyên - Huyện Thanh Trì - Huyện Thường Tín / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với huyện Phú Xuyên, huyện Thanh Trì, huyện Thường Tín; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 3, Quận Đống Đa - Quận Bắc Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Quận Thanh Xuân / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 2, Quận Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Quận Hoàng Mai / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...Tập 1, Quận Ba Đình - Quận Cầu Giấy - Quận Tây Hồ / 28-01-2021Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1118