Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình quản lý điểm đến du lịch / PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Thị Thu Mai24-06-2020Trên cơ sở kế thừa những tài liệu kinh điển của các học giả nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý và marketing về du lịch, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, giáo trình “Quản lý điểm đến du lịch" được biên soạn nhằm đưa ra những hướng dẫn chung về việc quản lý du lịch cho một điểm đến, đặc biệt chú trọng vào các điểm đến ở cấp độ một quốc gia, một tỉnh hay một thành phố, có thể áp dụng vào thực tiễn. Với kết cấu 6 chương, giáo trình trang bị cho sinh viên từ những nguyên lý chung - nội dung lý thuyết cơ bản gắn với hoạt động quản lý điểm đến du lịch đến từng chiến lược cụ thể mà điểm đến có thể vận dụng. Để minh họa cho các vấn đề lý thuyết, một số bài đọc và các ví dụ thực tế được chọn lọc và đưa vào nội dung giáo trình. Đồng thời, sau mỗi một chương đều có phần câu hỏi và bài tập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và kiểm tra mức độ nắm bắt vấn đề khi thực hiện các yêu cầu của chương.
Giáo trình hóa sinh học cơ sở / Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên)11-06-2020Giới thiệu về cấu trúc và chức năng của các phân tử sống, các quá trình trao đổi chất
Giáo trình Phân tích chất lượng môi trường / Huỳnh Trung Hải (Chủ biên), Văn Diệu Anh10-06-2020Chương 1: Giới thiệu sơ bộ về chỉ thị môi trường và các thông số chất lượng môi trường. Chương 2: Tổng hợp và giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng quát. Chương 3 và 4 cung cấp một số kiến thức cơ bản liên quan đến xử lý mẫu và xử lý số liệu. Chương 5 giới thiệu các phương pháp phân tích ho từng nhóm thông số chất lượng môi trường không khí, nước và đất.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 160