Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Enterprise two : English for the commercial world : Tiếng Anh trong thương mại / Judy West, C.J Moore11-08-2022Giáo trình nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Anh và kiến thức thương mại dành cho sinh viên, học sinh các trường kinh tế, ngoại thương và thương mại.
Nhà nước và pháp luật / GS.TS Nguyễn Văn Thảo (chủ biên), GS.TS Trần Đình Huỳnh, PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh11-08-2022Trình bày những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật
Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Luật11-08-2022Trình bày những nội dung cơ bản của luật hiến pháp về hình thức tổ chức nhà nước, cơ cấu và thẩm quyền của bộ máy nhà nước, trình tự hình thành các cơ quan nhà nước, chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Giới thiệu những nguyên tắc tổ chức, cơ cấu và hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân của nước cộng hoà XHCN Việt Nam
Giáo trình phụ gia thực phẩm / PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh08-07-2022Giới thiệu chung về phụ gia thực phẩm. Trình bày về các chất bổ sung và tăng cường hương vị, chất tạo màu, chất keo thực phẩm, chất nhũ hoá, chất chống oxy hoá, chất chống vi sinh vật và đường polyol
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 174