Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo mật an ninh mạng WLAN / Nghiêm Văn Phố; GVHD: Vũ Đức Lý
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
97tr : hình vẽ ; A4
Nghiêm, Văn Phố

Đầu mục:1
2
Bảo mật cho mạng LAN dùng firewall / Bùi Mạnh Hùng; GVHD: ThS. Đỗ Đình Hưng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
56tr. : bảng, hình vẽ ; A4
Bùi, Mạnh Hùng

Đầu mục:1 Tài liệu số:1
3
Bảo mật cho mạng LAN dùng Firewall / Nguyễn Đức Dũng; GVHD: ThS. Đỗ Đình Hưng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
92tr. : hình vẽ, bảng ; A4
Nguyễn, Đức Dũng

Đầu mục:1
4
Các thế hệ thông tin di động từ 2G - 5G / Đỗ Thị Hoa; GVHD: TS. Nguyễn Hoài Giang
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
97tr. : hình vẽ, bảng ; A4
Đỗ, Thị Hoa

Đầu mục:1
5
Chuyển giao điều khiển công suất trong mạng thông tin di động WCDMA / Vũ Đức Thắng; GVHD: TS. Nguyễn Vũ Sơn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
86tr. : minh họa ; A4
Vũ, Đức Thắng

Đầu mục:1 Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 27