Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu hệ thống giám sát trên nền camera IP / Bùi Hoàng Hải;GVHDKH: PGS.TS. Phạm Văn Bình
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
70 tr. ; A4
Bùi, Hoàng Hải
Nội dung luận văn nghiên cứu tổng quan về công nghệ giám sát dùng camera, trình bày cấu tạo đặc điểm của Camera và Camera IP; đi sâu nghiên cứu về hệ thống camera giám sát; vận dụng để tính toán và triển khai thiết kế hệ thống giám sát trong thực tiễn. Nội dung được trình bày thành 4 chương: Chương I : Tổng quan về camera Chương II: Camera IP Chương III: Hệ thống Camera Chương IV: Thiết kế hệ thống giám sát Camera IP
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1