Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân năm 2004 : Và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị quốc gia, 2011
322tr. ; 21cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
H. : Chính trị quốc gia, 2012
63tr. ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1