Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội / Bùi Hải Yến; GVHD: Ths. Trần Nữ Ngọc Anh
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
98tr. ; A4
Bùi, Hải Yến

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1