Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính của galactosidaza từ một số chủng nấm mốc aspergillus SP. và ứng dụng để sản xuất galactooligosaccarit / Bùi Thị Hải Hoà
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
109 tr. ; A4
Bùi, Thị Hải Hoà
Nghiên cứu thu nhận, tinh chế và xác định đặc tính của ß-galactosidaza từ nấm mốc Aspergillus SP. Tách dòng gen ß-galactosidaza từ Aspergillus SP. Đề xuất qui trình sản xuất galactooligosaccarit bằng việc sử dụng ß-galactosidaza
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1