Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sức hấp dẫn một giá trị văn hoá doanh nghiệp / Trần Quốc Dân
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005
207tr. ; 21cm
Trần, Quốc Dân
Khái niệm về sức hấp dẫn của doanh nghiệp. Thực trạng của việc xây dựng và nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Một số vấn đề về xây dựng và nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1