Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu phương pháp tách chiết ADN từ các loại mẫu tinh dịch phục vụ công tác giám định hình sự / Bùi Nguyên Hải, GVHD: ThS Trần Minh Đôn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2006
57tr. ; A4
Bùi, Nguyên Hải

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1