Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xây dựng phần mềm hỗ trợ kế toán khoa CNTT / Bùi Thế Hải, ThS. Trần Tiến Dũng, TS. Trương Tiến Tùng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
126 tr. ; A4
Bùi, Thế Hải

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1