Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế lượng hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập / PGS.TS. Nguyễn Cao Văn; ThS. Bùi Dương Hải
Hà Nội : Tài chính, 2009
478 tr ; 21 cm
Nguyễn, Cao Văn
Nội dung sách trả lời những vấn đề cụ thể cả về lý thuyết và thực hành, tập trung vào các vấn đề mang tính ứng dụng cụ thể, được trình bày dưới dạng câu hỏi và câu trả lời trực tiếp. Các câu trả lời sử dụng các lý thuyết, các công thức đã được chứng minh trong các tài liệu chuẩn để đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất cho một vấn đề nêu ra: Các khái niệm cơ bản, Mô hình hồi quy đơn, Mô hình hồi quy hội ...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1