Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ấn tượng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội / Bùi Việt Mỹ
Hà Nội : Nxb Thời Đại, 2010.
495tr. ; 21cm.
Bùi, Việt Mỹ
Tập hợp những bài viết-bài nghiên cứu và hệ thống khái quát về Thăng Long-Hà Nội ở nhiều lĩnh vực khác nhau và giai đoạn lịch sử khác nhau.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1