Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thương mại điện tử : Electronic commerce / Bộ thương mại
Hà Nội : Thống kê, 1999
218 tr. ; 21 cm.

Khái niệm chung về thương mại điện tử; các hình thức hoạt động và các phương tiện kỹ thuật của thương mại điện tử; những lợi ích và nhu cầu của thương mại điện tử cùng tình hình thương mại điện tử trên thế giới nói chung và ở một số nước nói riêng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1