Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tin học thực hành thiết kế hệ thống với họ 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Phương Đông, 2005
448 tr ; 19 cm.
Tống, Văn On
Tóm tắt cấu trúc phần cứng của các chíp họ 8051; Các thiết kế đơn giản sử dụng họ vi điều khiển, với các chương trình viết bằng hợp ngữ. Hướng dẫn người đọc các thiết kế tối ưu các hệ thống sử dụng họ vi điều khiển 8051. Mô tả chíp vi điều khiển 89C2051, AT89C51RD/ED2...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1