Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý. Tập 1
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2000.
348 tr. ; 20,5 cm.

Các tình huống liên quan đến trách nhiệm cá nhân và thủ tục hành chính; Các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, tư pháp, xây dựng và sửa đổi, bổ sung biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009
318 tr : bảng ; 19 cm.

Giới thiệu một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; tư pháp; hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; quản lí thị trường và các quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành
Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2008
1011 tr ; 24 cm

Giới thiệu toàn văn luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành luật này
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành
Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2007
663tr. ; 19cm

Giới thiệu toàn văn luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành luật này
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Luật giao thông đường bộ
Hà Nội Chính Trị Quốc Gia, 2017
95 tr ; 19 cm

Trình bày một số quy định pháp luật về qui tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, những quy định chung, điều khoản thi hành... trong Luật giao thông đường bộ.
Đầu mục:2
       1  2  3 of 3