Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, tư pháp, xây dựng và sửa đổi, bổ sung biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009
318 tr : bảng ; 19 cm.

Giới thiệu một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; tư pháp; hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; quản lí thị trường và các quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hỏi - Đáp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 / Trương Hồng Quang, Hoàng Công Dũng
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
226tr. ; 21cm
Trương Hồng Quang
Gồm những câu hỏi đáp giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính với những quy định chung; các hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hỏi - Đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề / ThS. Lê Thị Mai Hoa (Chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2014
79tr. ; 19cm
Lê, Thị Mai Hoa
Gồm 51 câu hỏi - đáp với các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giáo dục và dạy nghề
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hỏi - Đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng / Thanh Nga (Chủ biên), Lê Thị Thanh Duyên, Ngọc Hà...
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
211tr. ; 19cm
Thanh Nga
Gồm 290 câu hỏi và trả lời về các hình thức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dựa trên các qui định của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp / Lê Thanh Nga - Nguyễn Thị Huyền (Chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2011
327tr. ; 21cm
Lê, Thanh Nga
Gồm các câu hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: lao động, hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, dạy nghề, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3