Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động của các loại hình doanh nghiệp / Lê Thanh Nga

386 Tr. ; 21 cm.
Lê Thanh Nga

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1