Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội
H. : NXB Công An Nhân Dân, 2009
299 Tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày khái quát về văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật. Giới thiệu quy trình, thể thức, các phương pháp xây dựng, giám sát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hoá văn bản pháp luật
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1