Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / : Giáo trình / Th.S Đoàn Thị Tố Uyên
H. : Tư Pháp, 2014
280 Tr. ; 24 cm.
ThS. Đoàn Thị Tố Uyên
Khái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật. Hướng dẫn kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; kiểm tra, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / : Giáo trình / Th.S Đoàn Thị Tố Uyên
H. : Tư Pháp, 2015
279 tr. ; 24 cm.
ThS. Đoàn Thị Tố Uyên
Khái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật. Hướng dẫn kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; kiểm tra, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1