Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Đông
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2006
430tr. ; 24cm
Nguyễn Thị Đông
Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán. Đặc điểm, phương pháp hạch toán tài sản cố định, hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động, hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1