Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật chứng khoán : Dùng cho các trường đào tạo hệ Đại học / Nguyễn Văn Tuyến chủ biên
Hà Nội : Giáo dục, 2008
175 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Văn Tuyến
Giới thiệu chung về môn luật chứng khoán. Địa vị pháp lí của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán. Pháp luật về phát hành chứng khoán, tổ chức hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán và quản lý của nhà nước đối với thị trường chứng khoán
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1