Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Kỹ thuật số : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / TS. Nguyễn Viết Nguyên
Hà Nội : Giáo dục, 2005
239 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Viết Nguyên.
Trình bày các khái niệm, đặc điểm cơ bản và câu hỏi ôn tập, bài tập về cơ sở kỹ thuật số, các cổng logic và mạch điện cổng, các mạch logic tổ hợp (MSI), Trigơ và phần tử logic dãy, các bộ nhớ bán dẫn
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1