Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Điện tử công suất bài tập- bài giải và ứng dụng / Nguyễn Bính
Hà Nội, Khoa học Kỹ thuật 2006 :
195tr. ; 24cm
Nguyễn, Bính
Chỉnh lưu điốt, chỉnh lưu tiristor;băm điện áp một chiều; điều chỉnh điện áp xoay chiều; biến tần
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1